Luontoriskit.fi
Luontoriskit.fi
Sijainti: Tietoa järjestelmästä
Tietoa järjestelmästä

Luontoriskit.fi on Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirin käytössä oleva pienpetojen kaatoseurantajärjestelmä.

Järjestelmällä korvataan ennen käytössä olleet paperiset pienpetolomakkeet.

Järjestelmä on tarkoitettu paikallisten metsästäjien käyttöön.